USLUGE koje vrši organ specializovan na poslovima "Održavanja pr emera i katastra zemljišta", ili prethodnici u prošlosti pod  raznim imeni ma (Unutar opštinke uprave prihoda,Komitet za stambeno-komunalne odnose,Organ uprave za geodetske poslove,Opštinska geodetska upr ava,Katastar nepokretnosti....)su uglavnom,stručna pomoć građanima u  procesu prometa nepokretnosti,pravnim i privrednim subjektima un utar svojih problema i dr.organima uprave u fiskalnoj sferi. Izrada  geo detskih prezentacija o promenama na objektima i poljoprivrednom ze mljištu,evidencija izvedenih instalacija i tsl.Pošto od ranih 70`tih presta la  organizacija geodetske delatnosti  sa  sredstvima u svojini  građana, došlo je preopterećenja zbog obima i raznolikosti poslova,koje nije se moglo ekonomično organizovati na zatečenom nivou kadrova, opreme i pravilničke podrške.U  procesu  transformacije geodetske delatnosti Katastar nepokretnosti je sačuvao profil svaštarenja.Cene geodetskih usluga se koriguju prema opštim kretanjima u društvu,a aktuelan ceno vnik se može pronaći u Republike Srbije.Zvanični stručni časopis se obljavjuje periodično pod imenom "Geodetska Služ ba.

DOBRODOŠLI!