MY LATEST OCCUPATIONS 
1.GOVERNMENTAL GEODETIC AUTHORITY      2.LANTMÄTERIET ,MÄT OCH KART   3.SBK/MBK    4LST/GIS        5VM SÖ                       Next page    Back to main
                          

My place StreetView Tom 060904-080806 i mitt arbete ingar:Ajourhallnig av databas, Primärkartor, nybyggnadskar tor, utsättning, mätning med Trimble GPS&Trimble totalstation och enmanstation.               Som kartframställning program: Autoka-PC. Yrkesprogram :Topocad och GEO.GISprogram : ArcGis 9.3   / Address: Stathallaregatan 60D, 39244 Kalmar, Tfn: 0480-23834 BLOG (Hur är det om man "yrkesreser" mellan olika länder&technologi; Ögonblicksamling ur livet mm)
Cellular/mobil
  +46706039506  +46768468304
GOV.GEODETIC AUTHORITY  /   METRIA    /   SBK&MBK    /   LST KALMAR