<= Back to Startpage                               <= Vissza a Startlapra                               <= Nazad na Početnu stranu
TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ZENTA - PROSTORNI INFORMACIONI SISTEM  SENTA

A KML fájlok megtekintéséhez szükséges a Google Earth futtatása, amelyet letölthet itt  Ha a KML file-ok letöltése nem valósul meg a file-ra való kattintás során, használja az egér jobb billentyüjét és a "Save as" opciót. A letöltött file-ok "zip"-tömöritéssel lettek tárolva.

 Za sve KML fajlove potrebno je da imate instaliran Google Earth, možete ga preuzeti ovde   U slučaju neuspelog downlod-a KML fajlova, koristite opciju "Save as" nakon odabiranje željenog kml-fajla.Svi fajlovi su komprimirani i stoga imaju "zip"-extenziju.

     Zenta község adminisztrativ határvonalai  - Administrativne Granice Opštine Senta

 1. Zenta község határvonala - Granična linija Opštine Senta  - Google Earth - KML

 2. Zenta kataszteri községei - Katastarske opštine u Senti Google Earth - KML

 3. Zenta község települései - Naseljena opštine Senta - Google Earth - KML

 4. Zenta helyi közösségei  - Mesne Zajednice u Senti - Google Earth - KML

 5. Statisztikai és összeirási körök - Statistički i popisni krugovi - Google Earth - KML  

   Zenta község tulajdonában levö ingatlanok  - Nepokretnosti u vlasništvu Opštine Senta

 

  Zenta község általános rendezési terve  - Generalni urbanistički plan opštine Senta (GUP)

 - Területek aktuális rendeltetése - Postojeća namena površina  -

- Területek tervezett rendeltetése az utcákkal - Planirana namena površina sa ulicama  -

 - Városi lakótömbök - Građevinski blokovi - Google Earth - KML  

 

  Általános rendezési terv (Ülepitő)  - Plan opšteg uređenja (Taložnik)

 - Városrendezési terv tervezete - Program za izradu urbanističkog plana -

 -Területek rendeltetésének elvei - Koncept rešenja namena površina -

 - Általános rendezési terv - Plan opšteg uredjenja -

 

  Zenta község infrastrukturája  - Infrastruktura opštine Senta

 1. Kanalizació - Kanalizacija - Google Earth - KML

 2. Telekommunikáció - Telekomunikacija - Google Earth - KML

 3. Elektromosság - Elektrika - Google Earth - KML

 4. Vizvezeték - Vodovod

 5 . Gázvezeték - Gasovod - Google Earth - KML

 6. Hővezeték - Topolovod

 7. KábelTv és Internet - KablTv i Internet

 8. Úthálózat és közlekedés - Mreža puteva i saobraćaj - Google Earth - KML  

  - Aszfaltfelület nyilvantartás - Katastar asfaltiranih površina                                                                                                

   - Útkeresztezödések - Raskrsnice - Google Earth - KML

 

Zenta község vizrajza  - Hidrografija opštine Senta

  - Tisza folyam - Reka Tisa  

  - Csatornák - Kanali  - Google Earth - KML                                                                                            

                                                 

  Zenta község fejlesztési terve - Razvojni plan opštine Senta - Letöltés - Download  (pdf.2Mb)

 Megjegyzés - A pirossal számozott részek feltöltése nem befejezett. Napomena : Stavke sa crvenim brojevima označavaju oblasti čiji sadržaj pod konstrukcijom.

      <= Back to Startpage